Olmak Eş anlamlılar


Olmak Eş anlamlılar Fiil formu

  • meydan, saldırı, oppose, saldırmak, inkar, inkâr, çürütmek, aykırı, anlaşmazlık, söz konusu arama, soru.
Olmak Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: meydan, saldırı, oppose, saldırmak, inkar, inkâr, çürütmek, aykırı, anlaşmazlık, soru,

Olmak sözcükler