Inkar Eş anlamlılar


Inkar Eş anlamlılar Fiil formu

  • aykırı, inkâr, iptali, negatif, controvert, disaffirm, anlaşmazlık, protesto, çürütmek, ödememek, tanımamak, kabul etmiyoruz.
  • kesintisi, reddetme, kıskanmak, geri çevirmek, veto, yasaklamak, haram, kovmak.
  • ödememek, tanımamak, kabul etmiyoruz, inkar, izin verme, reddetme, feragat, geri çekmek, vazgeçmek, abjure.
Inkar Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: aykırı, inkâr, iptali, negatif, controvert, anlaşmazlık, protesto, çürütmek, ödememek, tanımamak, kesintisi, reddetme, kıskanmak, geri çevirmek, veto, ödememek, tanımamak, inkar, reddetme, feragat, geri çekmek, vazgeçmek, abjure,

Inkar sözcükler