Yanıltmak Eş anlamlılarYanıltmak Eş anlamlılar Fiil formu

  • kılık değiştirmiş, yanlış, aykırı, inkâr, confute, tahrifat, aldatmak, meydan, ödememek, karşı koymak, yalan vermek.

Yanıltmak Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: kılık değiştirmiş, yanlış, aykırı, inkâr, confute, tahrifat, aldatmak, meydan, ödememek, karşı koymak,