Farkında Eş anlamlılar


Farkında Eş anlamlılar Isim formu

  • farkındalık, algı, endişe, anlama, bilgi, sezi, kavramak, ken, fikir, hayal, zeka, tanıma, biliş.

Farkında Eş anlamlılar Sıfat formu

  • bilinçli, farkında, bilerek, bilgili dikkatli, haberdar, aydın, mantıklı, bilen, takdir, bilge au courant, kalça, olarak ayarlanmış.
Farkında Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: algı, endişe, anlama, bilgi, kavramak, ken, fikir, hayal, zeka, tanıma, biliş, bilinçli, farkında, bilerek, aydın, mantıklı, bilen, takdir, kalça,

Farkında sözcükler