Endişe Eş anlamlılar


Endişe Eş anlamlılar Fiil formu

  • dahil, etkileyen, ayı, ilgili sokmak, etkisi, ilgi için.
  • endişe, kızdırmak, disquiet, sorun, sıkıntı, rahatsız, söndürmek, discountenance, eskiden.
  • üzülmek, sorun, ısınıyor, işkence, damızlık, rahatsız, musallat, taciz, harry, kızdırmak, veba.

Endişe Eş anlamlılar Isim formu

  • anksiyete, tedirginlik, kaygı, endişe, ile, solicitude, korku, dehşet, sıkıntı, ajitasyon.
  • başvuru, ilişki, saygı, ilgi, dikkat, dikkate.
  • kaygı, anksiyete, sıkıntı, huzursuzluk, solicitude.
  • kuruluş, şirket, firma, ev, iş.
  • mesele, faiz, iş, misyon, madde, işgal.
  • sorun, kaygı, keder, veba, yük, zarar, talihsizlik, sıkıntı, zorluk, tehdit.
Endişe Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: dahil, etkileyen, ayı, etkisi, endişe, kızdırmak, sorun, sıkıntı, rahatsız, söndürmek, eskiden, üzülmek, sorun, ısınıyor, işkence, damızlık, rahatsız, musallat, taciz, kızdırmak, veba, anksiyete, tedirginlik, endişe, ile, korku, dehşet, sıkıntı, ajitasyon, başvuru, ilişki, saygı, dikkat, anksiyete, sıkıntı, huzursuzluk, kuruluş, şirket, firma, ev, , mesele, faiz, , madde, sorun, keder, veba, yük, zarar, talihsizlik, sıkıntı, zorluk, tehdit,

Endişe sözcükler