Algı Eş anlamlılar


Algı Eş anlamlılar Isim formu

  • anlayış, sezgi, içyüzünü, zekası, duyarlılık.
  • biliş, anlama, takdir, bilgi, kavramak, bilinç, farkındalık, gerçekleştirilmesi, muhakeme, anlayış, yargı, anlam, bilgelik.
  • görme, muhakeme, cesaretli, zekası, hissi, izlenim, bilinç.
Algı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: anlayış, sezgi, zekası, duyarlılık, biliş, anlama, takdir, bilgi, kavramak, bilinç, gerçekleştirilmesi, muhakeme, anlayış, yargı, anlam, bilgelik, görme, muhakeme, cesaretli, zekası, hissi, izlenim, bilinç,

Algı sözcükler