Yıkım Eş anlamlılar


Yıkım Eş anlamlılar Fiil formu

  • ayrıştırılması, çürüme, solmak, kusur, kontamine, buruşmak, şok, yağma, berbat, mar, inat, çizgi, üzgün, önlemek, âciz, baffle, folyo, hayal kırıklığına uğratmak.
  • lay atık, yağma, berbat, yok, hasara, ıssız, yok etmek, harry, yerle bir etmek, tahrip, çuval.

Yıkım Eş anlamlılar Isim formu

  • felaket, çöküşü, düşüşünü, harabe, devrilmesi, iflas, tufan, çözünme, tahribat, yıkma, kaza, batık, yıkım.
  • imha.
  • ızdırap, kirlenme, veba, belası, haşere, felâket, kanser, virüs, zehir, lanet, yazıklar olsun, kötü.
  • kötü, zarar, zehir, veba, belası, yıkma, afet, düşüşünü, felaket, kirletici, kirlilik, lanet.
Yıkım Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çürüme, solmak, kusur, kontamine, buruşmak, şok, yağma, berbat, inat, çizgi, üzgün, önlemek, âciz, folyo, hayal kırıklığına uğratmak, yağma, berbat, yok, ıssız, yok etmek, yerle bir etmek, çuval, felaket, harabe, iflas, tufan, tahribat, yıkma, kaza, batık, yıkım, imha, ızdırap, kirlenme, veba, belası, haşere, felâket, kanser, zehir, lanet, yazıklar olsun, kötü, kötü, zarar, zehir, veba, belası, yıkma, afet, felaket, kirletici, kirlilik, lanet,

Yıkım sözcükler