Tehlike Eş anlamlılar


Tehlike Eş anlamlılar Fiil formu

  • imperil, tehlikeye, tehlike, risk, ortaya çıkarmak, taahhüt, uzlaşma.
  • imperil.
  • risk, girişim, girişimi, kumar, şans, spekülasyon, bahis, bahis kompozisyon,.

Tehlike Eş anlamlılar Isim formu

  • risk, tehlike, sıkan, tehdit, başedebilmek, güvensizlik, kırılganlık, bubi tuzağı.
  • tehlike, risk, güvensizlik, unsafeness, unsteadiness, kaypaklık, başedebilmek, imperilment.
  • tehlike, kırılganlık, pozlama, güvensizlik, risk, girişim.
  • tehlike, tehdit, risk, acil durum, belirsizlik, şans, kaza.
Tehlike Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: imperil, tehlikeye, tehlike, risk, ortaya çıkarmak, taahhüt, uzlaşma, imperil, risk, girişim, girişimi, kumar, şans, spekülasyon, bahis, risk, tehlike, tehdit, başedebilmek, güvensizlik, tehlike, risk, güvensizlik, başedebilmek, tehlike, güvensizlik, risk, girişim, tehlike, tehdit, risk, acil durum, belirsizlik, şans, kaza,

Tehlike sözcükler