Risk Eş anlamlılar


Risk Eş anlamlılar Fiil formu

  • tehlike, imperil, tehlikeye, girişim, şans.

Risk Eş anlamlılar Isim formu

  • tehlike, tehdit, unsafeness, kırılganlık, güvenlik açığı, güvensizlik, parçalanmadıkça, şans, acil durum.
Risk Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: tehlike, imperil, tehlikeye, girişim, şans, tehlike, tehdit, güvensizlik, şans, acil durum,

Risk sözcükler