Rahatsızlık Eş anlamlılar


Rahatsızlık Eş anlamlılar Fiil formu

  • sorun, üzgün, rahatsız, discommode, taciz, söndürüldü.

Rahatsızlık Eş anlamlılar Isim formu

  • beceriksizlik, sıkıntı, rahatsızlık, bozulma, sorun, yaygara, deneme, taciz, hantallık, ipotek.
  • sıkıntı, beceriksizlik, sorun, tahriş, ağrı.
  • tedirginlik, sıkıntı, memnuniyetsizlik, tatsızlık, acı, kırıklık, ağrı.
Rahatsızlık Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: sorun, üzgün, rahatsız, discommode, taciz, beceriksizlik, sıkıntı, rahatsızlık, bozulma, sorun, yaygara, deneme, taciz, ipotek, sıkıntı, beceriksizlik, sorun, tahriş, tedirginlik, sıkıntı, memnuniyetsizlik, acı, kırıklık,