Ipotek Eş anlamlılarIpotek Eş anlamlılar Fiil formu

  • rehin, söz, piyon, yazı, çıkarmak, hissesini, engel olmak.

Ipotek Eş anlamlılar Isim formu

  • yük, engel, tıkanıklık, cumbrance, zorluk, takunya, blok, millstone, deadwood.

Ipotek Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: rehin, söz, piyon, çıkarmak, engel olmak, yük, engel, tıkanıklık, cumbrance, zorluk, blok, millstone,