Konu Eş anlamlılar


Konu Eş anlamlılar Fiil formu

  • açığa, koymak, geçmesi, deneyim, tahammül, muzdarip.
  • boyun eğdirmek.

Konu Eş anlamlılar Isim formu

  • drift, soy, tema, ders, tenor, motif, konu, nexus, özü.
  • filament, lif, dize, kablosu, çizgi, yazısı, iplik, elyaf, tel, wisp.
  • hasta, istemci, katılımcı, kurban, eskiden şiling şimdi domuz.
  • konu, tema, motif, sorunu, madde, nokta, soru, metin, tez, bağımsız değişken, sorun, iş, önerme, alan.
  • tema, konu, motif, tez, deyim, önerme, sorunu, noktası, ders, madde, ahlaki, sorun, soru, dikkate, ilişki, iş.
  • vatandaş, milli, yurttaş, taşralı, yerli, oturan, işgalci, adamı, müdavim, sivil, köle, liege, hizmetçi.

Konu Eş anlamlılar Sıfat formu

  • bağımlı, itaatkar, bastırılmış, esir, köle, boyun eğdirilmiş.
  • maruz kalan, sorumlu, açık, duyarlı, yüzükoyun, savunmasız, bertaraf.
Konu Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: koymak, geçmesi, deneyim, tahammül, boyun eğdirmek, drift, soy, tema, ders, tenor, motif, konu, nexus, özü, lif, dize, çizgi, iplik, elyaf, tel, wisp, hasta, katılımcı, kurban, konu, tema, motif, madde, nokta, soru, metin, tez, sorun, , önerme, alan, tema, konu, motif, tez, deyim, önerme, ders, madde, ahlaki, sorun, soru, ilişki, , vatandaş, yerli, oturan, işgalci, müdavim, sivil, köle, liege, hizmetçi, bağımlı, itaatkar, esir, köle, sorumlu, açık, duyarlı, savunmasız, bertaraf,

Konu sözcükler