Feryat Eş anlamlılar


Feryat Eş anlamlılar Fiil formu

  • feryat, defne, ululate, bağırma, çığlık, yowl, haykırmak, inilti, yaygara, milleti, kükreme.
  • kükreme, öfke, bawl, taksileri, bağırmak, yaygara, bağırma, feryat, kabuk, trompet, fırtına, gök gürültüsü, seren.
  • üzülme, ağlamak, ağıt, inilti, hıçkırma, şikâyet, bewail, üzüntü, kişinin meme yendi.

Feryat Eş anlamlılar Isim formu

  • ağıt, feryat, çığlık, otuz bir esnasındaki inilti, jeremiad, şikâyet.
  • kükreme, bağırmak, bağırma, feryat, gök gürültüsü, seren, gürlemek, patlama, din, kargaşa.
Feryat Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: feryat, defne, ululate, bağırma, çığlık, haykırmak, inilti, yaygara, milleti, kükreme, kükreme, öfke, bawl, taksileri, bağırmak, yaygara, bağırma, feryat, kabuk, trompet, fırtına, üzülme, ağlamak, ağıt, inilti, şikâyet, bewail, üzüntü, ağıt, feryat, çığlık, jeremiad, şikâyet, kükreme, bağırmak, bağırma, feryat, patlama, din, kargaşa,