çığlık Eş anlamlılar


Çığlık Eş anlamlılar Fiil formu

  • bağırma, bağırmak, haykırmak, feryat, kükreme, halloo, yaygara, milleti, hoot, çağrı, ağlamak.
  • bağırma, gıcırtısı, milleti, screak, feryat, yowl, tiz, ağlamak, haykırmak, kükreme, ululate.

Çığlık Eş anlamlılar Isim formu

  • ağlamak, milleti, gıcırtısı, screak, bağırma, feryat, haykırış, ululation.
  • çığlık.
  • kart, karakter, hissi, isyan, komedyen, joker, zekâ, gülmek, boff, boffola, vay.
  • not, bağırma, kükreme, huzza, hurrah, tezahürat, feryat, yuh, gürültü, yaygara.
çığlık Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: bağırma, bağırmak, haykırmak, feryat, kükreme, yaygara, milleti, çağrı, ağlamak, bağırma, milleti, feryat, tiz, ağlamak, haykırmak, kükreme, ululate, ağlamak, milleti, bağırma, feryat, haykırış, çığlık, kart, karakter, hissi, isyan, komedyen, joker, zekâ, gülmek, vay, not, bağırma, kükreme, feryat, yuh, gürültü, yaygara,