Devamı Eş anlamlılar


Devamı Eş anlamlılar Isim formu

  • devamı, sonucu, geliştirme, sonuç, akıbet, kısacası, sonuç bölümü, repercussion, sonrasında, ek, aftereffect, doğal sonucu, ödeme.
  • erteleme, süreklilik, kalıcılık, dayanıklılık, süresi, bakım, yineleme, bekletme, idame.
  • uzantısı, uzama, ilerletmek, ilerleme, sürdürme, ek, ekstra, zeyilname, postscript.
Devamı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: devamı, sonucu, geliştirme, sonuç, akıbet, kısacası, sonuç bölümü, sonrasında, ek, aftereffect, ödeme, erteleme, süreklilik, dayanıklılık, süresi, bakım, yineleme, uzantısı, ilerleme, sürdürme, ek, zeyilname, postscript,

Devamı sözcükler