Bakım Eş anlamlılar


Bakım Eş anlamlılar Fiil formu

  • ilgili, zihin, dikkat etmek konusunda, olması.

Bakım Eş anlamlılar Isim formu

  • anksiyete, endişe, kaygı, solicitude, şaşkınlık, sorun, basınç, stres, yük.
  • bakım, onarım, yönetim, koruma, çalışan, temizlik, rızık, geçim, gider, genel gider, maliyet.
  • destek, bakım, ödeme, geçim, hükümler, tutmak, velayet, rızık, malzemeleri.
  • dikkat, saygı, uyanıklık, ilgi, carefulness.
  • onarım, iyi onarım, servis, bakım, durum, vesayet, koruma.
  • ücret, gözaltında, tutmak, kontrol, koruma, ministration, yönetim, denetim, sorumluluk.
Bakım Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ilgili, olması, anksiyete, endişe, şaşkınlık, sorun, basınç, stres, yük, bakım, onarım, yönetim, koruma, çalışan, rızık, geçim, gider, destek, bakım, ödeme, geçim, hükümler, tutmak, velayet, rızık, malzemeleri, dikkat, saygı, uyanıklık, onarım, bakım, durum, vesayet, koruma, ücret, tutmak, koruma, ministration, yönetim, denetim, sorumluluk,