Bozukluğu Eş anlamlılar


Bozukluğu Eş anlamlılar Fiil formu

  • disarrange, disorganize, pisliği, dağılım, rasgele, rahatsız, derange, koydular, üzgün, şaşırtmak, yıkmak.

Bozukluğu Eş anlamlılar Isim formu

  • hastalık, illet, sakatlık, acı, rahatsızlık, derangement.
  • kargaşa, bozukluğu, satır, tartışma, şamata, gürültü, salgın, fracas, fray, kavga, isyan.
  • kargaşa, rahatsızlık, huzursuzluk, distemper, türbülans, yaygara, gürültü, kavga, isyan.
  • untidiness, kargaşa, yığılmayı, karışıklık, karışmak, topsy-turvy, düzensizlik, ihmal, dağınıklığı.
Bozukluğu Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: disarrange, dağılım, rahatsız, derange, koydular, üzgün, şaşırtmak, yıkmak, hastalık, illet, sakatlık, acı, rahatsızlık, kargaşa, bozukluğu, satır, tartışma, şamata, gürültü, salgın, fracas, fray, kavga, isyan, kargaşa, rahatsızlık, huzursuzluk, distemper, yaygara, gürültü, kavga, isyan, kargaşa, karışıklık, karışmak, topsy-turvy, ihmal,

Bozukluğu sözcükler