çapraz Eş anlamlılar


Çapraz Eş anlamlılar Fiil formu

  • çapraz, üzerinden geçmek, ford, arasında kesme, uygulama projeleri, üzerinden gitmek, kat, üzerinden seyahat, transit.
  • elde, melez, mongrelize, crossbreed, karıştırmak, cross-fertilize, cross-pollinate.
  • kesişen, çapraz, dantel, iç içe, intertwist, dokumak, takımda, sarılarak, büküm, örgü, dolaştırmak.
  • oppose, önlemek, âciz, baffle, aykırı, folyo, inkar, direnmek, engel, kontrol, müdahale, karşı karşıya.

Çapraz Eş anlamlılar Isim formu

  • haç, kilise, kutsal kilise.
  • sorun, acı, talihsizlik, deneme, sıkıntı, sefalet, yük, zorluk, felaket, vay, üzüntü.

Çapraz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • aksine, karşı muhalif, olumsuz, karşısında, çelişkili, sayaç, aykırı, ters, uzlaşmaz.
  • huylu, mızmız, huysuz, waspish, ters, sulky, somurtkan, şikayetçi, gıcık, fretful, asabi.
çapraz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çapraz, uygulama projeleri, kat, transit, elde, melez, karıştırmak, kesişen, çapraz, dantel, iç içe, dokumak, sarılarak, örgü, dolaştırmak, oppose, önlemek, âciz, aykırı, folyo, inkar, engel, müdahale, karşı karşıya, haç, kilise, sorun, acı, talihsizlik, deneme, sıkıntı, sefalet, yük, zorluk, felaket, vay, üzüntü, aksine, olumsuz, çelişkili, sayaç, aykırı, ters, uzlaşmaz, huylu, mızmız, huysuz, waspish, ters, sulky, somurtkan, gıcık, fretful, asabi,

çapraz sözcükler