Duyarlı Eş anlamlılar


Duyarlı Eş anlamlılar Sıfat formu

  • alıcı, duyarlı, reaktif, bilinçli, hassas, sezgisel, farkında, algı, anlayışlı, sempatik, estetik, ayrımcılık, ekili, ayarlanmış.
  • aşırı duyarlık hallerinde, tahriş, boğaz, ihale, sinirli, ham, ağrıyan.
  • duygusal, hassas, ihale, cana yakın, thin-skinned, yufka, yumuşak.
  • hassas, duyarlı, anlayışlı, duygusal, deneyimsiz, olgunlaşmamış, saf, naif.
  • hassas, duyarlı, sertleştirir, konu, sorumlu.
  • hassas, thin-skinned, aşırı, yakınan, içerlemiş, quick-tempered, mizaç, telaşlı, sabırsız, kavgacı, asabi, yeterli, çabuk parlar, huysuz.
  • ince, hassas, duyarlı.
  • reaktif retaliative, karşılıklı, misilleme, cezalandırıcı, counteractive.
  • sempatik, anlayış, anlayışlı, hassas, farkında, uyarı, sıcak, dost, sevgi, demonstrasyon, giden, openhearted, gelecek, hevesli, algı, duyarlı.
Duyarlı Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: alıcı, duyarlı, bilinçli, hassas, sezgisel, farkında, algı, ayrımcılık, tahriş, ihale, sinirli, ham, duygusal, hassas, ihale, cana yakın, thin-skinned, yufka, yumuşak, hassas, duyarlı, duygusal, deneyimsiz, olgunlaşmamış, saf, naif, hassas, duyarlı, konu, sorumlu, hassas, thin-skinned, aşırı, yakınan, içerlemiş, quick-tempered, mizaç, telaşlı, sabırsız, kavgacı, asabi, yeterli, çabuk parlar, huysuz, ince, hassas, duyarlı, karşılıklı, misilleme, anlayış, hassas, farkında, uyarı, sıcak, dost, sevgi, giden, openhearted, gelecek, hevesli, algı, duyarlı,

Duyarlı sözcükler