Deneyimsiz Eş anlamlılar


Deneyimsiz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • basit, sade, yalın, uncomplex, unembellished, kurmadan.
  • toy, olgunlaşmamış, yeşil, yeni, unpracticed, yargılanmamış, vasıfsız, baharatsız, uninitiated, yabancı, ham, cahil, eğitimsiz, deneyimsiz, acemi, niteliksiz.
  • toy, saf, naif, deneyimsiz, samimi, etkilenmemiş, doğal, sade, sanatsız, basit, doğrudan.
Deneyimsiz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: basit, sade, yalın, kurmadan, toy, olgunlaşmamış, yeşil, yeni, vasıfsız, yabancı, ham, cahil, deneyimsiz, acemi, toy, saf, naif, deneyimsiz, samimi, doğal, sade, sanatsız, basit, doğrudan,

Deneyimsiz sözcükler