Sorumlu Eş anlamlılar


Sorumlu Eş anlamlılar Sıfat formu

  • aklı başında, akılcı, etik, ahlaki, ses, yetişkin, olgun, sağ, mantıksal, dengesiz mentis, berrak, ayık, makul.
  • büyük olasılıkla, apt, muhtemel, yüzükoyun, açık, konu, duyarlı.
  • ilgili, sorumlu, yükümlü, ücretli, mükellef, borçlu, görev bağlı, görevli.
  • sorumlu ilgili, sorumlu, ücretli, yükümlü, mükellef, maruz.
  • sorumlu, güvenilir, istikrarlı, sağlam, beğenilen, saygılı, solvent, konu, bağlı, borçlu.
Sorumlu Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: aklı başında, etik, ahlaki, ses, yetişkin, olgun, sağ, berrak, ayık, makul, büyük olasılıkla, apt, muhtemel, açık, konu, duyarlı, ilgili, sorumlu, ücretli, mükellef, borçlu, görevli, sorumlu, ücretli, mükellef, sorumlu, güvenilir, istikrarlı, sağlam, beğenilen, saygılı, solvent, konu, bağlı, borçlu,

Sorumlu sözcükler