Varsayalım Eş anlamlılar


Varsayalım Eş anlamlılar Fiil formu

  • kabul, kucaklamak, sarılmaya, don, elde etmek.
  • taahhüt, atılmak, üstlenmek, ele geçirmek, ele geçirmektir, uygun, atfetmek, boşa.
  • varsayalım, tahmin, hipotez, farzet, varsayımında, varsaymak, önerme, sonucuna, inanmak, vermek, itiraf, kabullenmek, hafife almak.
Varsayalım Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: kabul, kucaklamak, elde etmek, taahhüt, üstlenmek, ele geçirmek, ele geçirmektir, uygun, atfetmek, boşa, varsayalım, tahmin, farzet, önerme, vermek, itiraf, kabullenmek,

Varsayalım sözcükler