Ortaya Eş anlamlılar


Ortaya Eş anlamlılar Fiil formu

  • ortaya, görünür, ileri gelen, yayın, debouch, rise, devam, sızmak, kaçış, ürün kadar.
  • teklif, mevcut, önermek, şiş, tanıtmak, farzet, gönder, sormak, ortaya koymak, poz, iddia, önerme.
Ortaya Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ortaya, görünür, yayın, debouch, devam, sızmak, kaçış, teklif, mevcut, şiş, tanıtmak, farzet, sormak, ortaya koymak, poz, iddia, önerme,