Iptal Eş anlamlılarIptal Eş anlamlılar Fiil formu

  • geçersiz, iptali, iptal, tasfiyesini, inkâr, kaldırılması, tahliye, hükmetmek, geçiyoruz.

Iptal Eş anlamlılar Isim formu

  • iptal.

Iptal Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: geçersiz, iptali, iptal, tasfiyesini, inkâr, tahliye, iptal,