Hantal Eş anlamlılarHantal Eş anlamlılar Sıfat formu

  • beceriksiz, hantal, ağır, garip, cumbrous, büyük, yönetilemeyen, rahatsız edici, incommodious.
  • beceriksiz, sakar, sırık, splay, durunda, çirkin, kaba, budala, hantal, keresteci.
  • büyük, oldukça büyük, geniş, önemli, anıt.
  • donuk, sıkıcı, ilginç, monoton, kasvetli, yorucu, ağır, havasız.
  • garip, hantal hantal, yönetilemez, beceriksiz, elverişsiz, rahatsız edici, büyük, massy, hantal, ağır, cumbrous.
  • hantal hantal, ağır, büyük, hulky, beceriksiz, garip, büyümüş, hantal, lumpish, keresteci, sersem.
  • hoyrat, sersem, huysuz, budala, garip, kaba, brüt, hantal, beceriksiz, gauche, cilasız.
  • massy, ağır, cumbrous, hulky, hantal, biçimsiz, beceriksiz.

Hantal Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: beceriksiz, hantal, ağır, garip, cumbrous, büyük, rahatsız edici, beceriksiz, sırık, splay, durunda, çirkin, kaba, budala, hantal, büyük, oldukça büyük, geniş, önemli, anıt, sıkıcı, ilginç, monoton, kasvetli, yorucu, ağır, havasız, garip, yönetilemez, beceriksiz, elverişsiz, rahatsız edici, büyük, massy, hantal, ağır, cumbrous, ağır, büyük, beceriksiz, garip, büyümüş, hantal, lumpish, sersem, hoyrat, sersem, huysuz, budala, garip, kaba, brüt, hantal, beceriksiz, gauche, cilasız, massy, ağır, cumbrous, hantal, biçimsiz, beceriksiz,

Hantal sözcükler