Gebe Eş anlamlılar


Gebe Eş anlamlılar Fiil formu

  • ifade, oluşturmak, sikke, mutlak, ilan, ses.
  • inan, varsayalım, takdir, kabul, fark, sanırım, hesaba katmak.
  • kaynaklanan, başlatmak, başlamak, oluşturmak, icat, düşünmek, hayal, düşünün.
Gebe Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: ifade, oluşturmak, sikke, mutlak, ilan, ses, varsayalım, takdir, kabul, fark, sanırım, kaynaklanan, başlamak, oluşturmak, icat, düşünmek, hayal, düşünün,