Dinç Eş anlamlılarDinç Eş anlamlılar Sıfat formu

  • dinç, içten, sağlam, güçlü, sağlıklı, kalın, kaba, ses, erkeksi, ağır.

Dinç Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: dinç, içten, sağlam, güçlü, sağlıklı, kalın, kaba, ses, ağır,

Dinç sözcükler