Beyan Eş anlamlılar


Beyan Eş anlamlılar Fiil formu

  • iddia, itiraf, ortaya, peşin, asseverate, ısrar, korumak, ilan, aver, şahitlik, ikrar, duyurdu.
  • onaylayan, onaylamak, korumak, destek, kuruma, onaylamaz, onaylama, sürdürmek.
Beyan Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: iddia, itiraf, ortaya, asseverate, ısrar, korumak, ilan, aver, şahitlik, ikrar, onaylamak, korumak, destek, onaylamaz, sürdürmek,

Beyan sözcükler