Zemin Eş anlamlılar


Zemin Eş anlamlılar Fiil formu

  • bulundu, kurmak, yüklemek, temel, dinlenme, çapa, bitki, yerleşmek.
  • tren, antrenör, öğretmen, başlatmak, aşılamak, eğitmek, talimat.
  • yüzey, kapak, üst, yatıyordu, yayılmış, çimento, blacktop, asfalt, macadamize.

Zemin Eş anlamlılar Isim formu

  • alan, bölge, küre, yolu, arena.
  • çok, yard, emlak, çim, dönüm, özellik.
  • hazırlık, belleme, ön elemeleri, düzenlemeler, hükümler.
  • temel, esas, destek, ayak, taşı, kilit taşı.
  • toprak, kerpiç, toz.
Zemin Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: bulundu, kurmak, temel, çapa, bitki, yerleşmek, tren, öğretmen, aşılamak, eğitmek, talimat, yüzey, kapak, üst, çimento, alan, bölge, küre, yolu, arena, çok, emlak, çim, özellik, hazırlık, düzenlemeler, hükümler, temel, esas, destek, ayak, taşı, kilit taşı, toprak, toz,