çok Eş anlamlılar


Çok Eş anlamlılar Isim formu

 • bölümü, paylaşım, tahsis, pay, ölçü, parası, kota, rasyon, parça, bölüm, yüzde.
 • çok, iyi bir anlaşma, büyük, scads, yığın, kazık, sayılar, sonuçlar, sürüler, yığınlar.
 • dönüm, parsel, arsa, arazi, alan, yama, özelliği, bölümü.
 • grup, koleksiyon, şirket, paket, küme, klik, zümre, ana, vücut.
 • şans, kader, kaza, kısmet, servet, durumu, miras, emlak, durum, çıkmaz.

Çok Eş anlamlılar Sıfat formu

 • büyük, önemli, kayda değer, yüksek, derin, bol, yeterli, oldukça büyük, geniş, geniş kapsamlı, ayrıntılı.
 • mutlak, dobra dobra, eksiksiz, bütün, dinmeyen, niteliksiz, toplam, özellikle, süssüz, düz, açık, görünür, tüm, sınırsız, yüce.
 • uygun, doğru doğru uygun, aranan, istenen, arzu, mükemmel, ilgili, gerekirse, gerekli, önemli, çağrısında bulundu.
 • uzak, kaldırılan, ayrılmış, uzaklaşmış, yabancılaşmış.

Çok Eş anlamlılar Zarf formu

 • ayrıca, yanında, henüz, artı, çizme, aynı şekilde, buna ek olarak, yanı sıra, başka ile birlikte, aynı belirteci tarafından.
 • son derece, alışılmışın dışında nadiren, büyük ölçüde, haddinden fazla, çok, yoğun, derin, özellikle, derinden, derece.
 • tam olarak, kesin olarak, aynı şekilde, gerçekten, kuşkusuz, aslında, kelimenin tam anlamıyla, olumlu, kesinlikle.
çok Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: bölümü, tahsis, ölçü, kota, rasyon, parça, bölüm, yüzde, çok, büyük, scads, yığın, kazık, parsel, arsa, arazi, alan, yama, özelliği, bölümü, grup, koleksiyon, şirket, paket, küme, klik, zümre, ana, vücut, şans, kader, kaza, kısmet, servet, durumu, miras, emlak, durum, çıkmaz, büyük, önemli, kayda değer, yüksek, derin, bol, yeterli, oldukça büyük, geniş, geniş kapsamlı, ayrıntılı, mutlak, dobra dobra, bütün, dinmeyen, toplam, özellikle, düz, açık, görünür, tüm, sınırsız, yüce, uygun, arzu, mükemmel, ilgili, gerekli, önemli, uzak, ayrılmış, yabancılaşmış, ayrıca, yanında, henüz, artı, çizme, aynı şekilde, son derece, büyük ölçüde, çok, yoğun, derin, özellikle, derece, aynı şekilde, gerçekten, kuşkusuz, aslında, kelimenin tam anlamıyla, olumlu, kesinlikle,

çok sözcükler