Aşılamak Eş anlamlılar


Aşılamak Eş anlamlılar Fiil formu

  • aşılamak, kökleştirmek, renk, suffuse, animasyon, ilham, telkin, eğitmek, öğretmek, beyin yıkamak, propaganda.
  • ıslak, doyurmak, süzülür, dik, yıkanmak, emprenye, nüfuz, yayılmak.
  • nüfuz.
  • süzülür, vermek, aşılamak, emprenye, implant, bitki, inseminate, öğretmek, telkin, talimat, propaganda, etkilemek, beyin yıkamak.
  • talimat, öğretmek, öğretmen, telkin, kısa, aşılamak, başlatmak, dönüştürmek, proselytize, propaganda, beyin yıkamak.
Aşılamak Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: aşılamak, renk, suffuse, animasyon, ilham, eğitmek, öğretmek, propaganda, ıslak, doyurmak, dik, yıkanmak, nüfuz, yayılmak, nüfuz, vermek, aşılamak, bitki, öğretmek, talimat, propaganda, etkilemek, talimat, öğretmek, öğretmen, kısa, aşılamak, proselytize, propaganda,