Bölümü Eş anlamlılar


Bölümü Eş anlamlılar Isim formu

  • anlaşmazlık, çekişmeler, fark, varyans, sonu, ihlali, rift, muhalefetin, muhalefet, rüptürü, kavga, kıskanma, yabancılaşma.
  • bölüm, bölümü, öğe, bölme, kategori, segment, bileşen, üye, parça.
  • bölümü, bölüm, alt bölümü, birim, office, hakimiyet, kategori, özel, alan, etki alanı, bölge, küre, çizgi, bürosu, sektör.
  • kader, çok, servet, şans, kısmet, sonunda, gelecek, kıyamet günü.
  • parça, bölüm, segment, dilim, hurda, lokma, bölünme, kesir, yüzde.
  • servis birimi, paylaşım, rasyon, kota, kesim, ödenek, doz, ölçü, temettü.
Bölümü Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: anlaşmazlık, çekişmeler, fark, ihlali, rift, muhalefetin, muhalefet, kavga, bölüm, bölümü, öğe, bölme, kategori, bileşen, üye, parça, bölümü, bölüm, birim, hakimiyet, kategori, özel, alan, etki alanı, bölge, küre, çizgi, bürosu, kader, çok, servet, şans, kısmet, sonunda, gelecek, kıyamet günü, parça, bölüm, dilim, hurda, lokma, bölünme, kesir, yüzde, servis birimi, rasyon, kota, ödenek, doz, ölçü,

Bölümü sözcükler