Yiğit Eş anlamlılarYiğit Eş anlamlılar Sıfat formu

  • cesur.
  • müthiş, harika, korkunç, yenilmez, güçlü, huşu uyandıran, komuta, korku, dehşet, baskın, yılmaz, zaptedilemez, tehdit edici, tehditkar.
  • şişman, tıknaz, tombul, obez, thickset, yusyuvarlak, etli, ağır.
  • stouthearted.
  • valorous, cesur, korkusuz, kahraman, güçlü, kuvvetli, yılmayan, gallant.

Yiğit Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: cesur, müthiş, harika, korkunç, yenilmez, güçlü, korku, dehşet, baskın, yılmaz, zaptedilemez, tehditkar, şişman, tıknaz, tombul, obez, yusyuvarlak, etli, ağır, stouthearted, cesur, korkusuz, kahraman, güçlü, kuvvetli, yılmayan,

Yiğit sözcükler