Yağsız Eş anlamlılar


Yağsız Eş anlamlılar Fiil formu

  • atlamak, sıçrama, ricochet, kızak, sıyrık, kaçmak, bakışta.
  • inceden inceye gözden geçirmek, at bakışta, içine daldırma, çevirmek, yaprak, okuyun.
Yağsız Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: sıçrama, kızak, kaçmak, bakışta, inceden inceye gözden geçirmek, çevirmek, okuyun,

Yağsız sözcükler