Vurdumduymaz Eş anlamlılarVurdumduymaz Eş anlamlılar Sıfat formu

  • aşılmaz.
  • büyük küçük harf duyarlı, ruhsuz, parfümün, halsiz, kayıtsız, phlegmatic, uyuşuk, donuk, sığır, heyecansız.

Vurdumduymaz Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: aşılmaz, büyük küçük harf duyarlı, ruhsuz, halsiz, kayıtsız, phlegmatic, uyuşuk, heyecansız,

Vurdumduymaz sözcükler