Viscid Eş anlamlılarViscid Eş anlamlılar Sıfat formu

  • viskoz.

Viscid Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: viskoz,