Vim Eş anlamlılar


Vim Eş anlamlılar Isim formu

  • canlılığı.
Vim Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: