Tüfek Eş anlamlılar


Tüfek Eş anlamlılar Fiil formu

  • arama, yağma, araştırıp, ovmak, tarak, komisyon, içten dışa açmak, soymak, çalmak, çuval, burgle, burglarize.
Tüfek Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: arama, yağma, araştırıp, tarak, komisyon, soymak, çalmak, çuval,