Silip Süpürmek Eş anlamlılar


Silip Süpürmek Eş anlamlılar Fiil formu

  • cıvata, yudum, raven, hırsla yiyip yutmak, tıka basa, kurt.
  • kapmak, dişlemek, üzerinde pençe, domuz.
Silip Süpürmek Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: cıvata, yudum, tıka basa, kurt, kapmak, dişlemek, domuz,