Quick-tempered Eş anlamlılar


Quick-Tempered Eş anlamlılar Sıfat formu

  • çabuk parlar.
Quick-tempered Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: çabuk parlar,