Nip Eş anlamlılar


Nip Eş anlamlılar Fiil formu

  • kesme, kontrol, kesecek, kısaltmak, klip, lop, vazgeçirmek, yok, önlemek, boşa çıkarmak.
  • lokma, çimdik, sıkıştırmak, sıkmak, basın, kelepçe, kavrama.

Nip Eş anlamlılar Isim formu

  • sip, damla, kırlangıç, tat, yudum, dramı, ağız dolusu, örnek, soupçon.
Nip Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: kesme, kısaltmak, lop, vazgeçirmek, yok, önlemek, boşa çıkarmak, lokma, çimdik, sıkıştırmak, sıkmak, basın, kelepçe, kavrama, sip, damla, kırlangıç, tat, yudum, dramı, örnek,

Nip sözcükler