Lacuna Eş anlamlılar


Lacuna Eş anlamlılar Isim formu

  • boşluk, kesme, boş, geçersiz, uzay, aradan, ihmal, aralığı, pozisyon, delik.
Lacuna Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: boşluk, kesme, boş, geçersiz, aradan, ihmal, aralığı, pozisyon, delik,