Krem Eş anlamlılarKrem Eş anlamlılar Fiil formu

  • yenilgi.

Krem Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: yenilgi,