Accouter Eş anlamlılarAccouter Eş anlamlılar Fiil formu

  • donatmak.

Accouter Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: donatmak,