Accost Eş anlamlılar


Accost Eş anlamlılar Fiil formu

  • adres, konuşmak için hail, yakalamak, selam, ilik, waylay,.
Accost Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: adres, yakalamak, selam, ilik,