Accost Eş anlamlılarAccost Eş anlamlılar Fiil formu

  • adres, konuşmak için hail, yakalamak, selam, ilik, waylay,.

Accost Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: adres, yakalamak, selam, ilik,