Acclimatized Eş anlamlılarAcclimatized Eş anlamlılar Sıfat formu

  • iklime alıştırılacağı.

Acclimatized Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: iklime alıştırılacağı,