Abutment Eş anlamlılarAbutment Eş anlamlılar Isim formu

  • destek, destek vidalarından, ayraç, payanda, pervane, iskele, sur, siper.

Abutment Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: destek, destek vidalarından, payanda, pervane, iskele, sur, siper,