Absorpsiyonu Eş anlamlılarAbsorpsiyonu Eş anlamlılar Isim formu

  • asimilasyon.

Absorpsiyonu Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: asimilasyon,