Absorbe Eş anlamlılar


Absorbe Eş anlamlılar Sıfat formu

  • dalmış.
  • yüzeysel.
Absorbe Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: yüzeysel,

Absorbe sözcükler