Absorbe Eş anlamlılarAbsorbe Eş anlamlılar Sıfat formu

  • dalmış.
  • yüzeysel.

Absorbe Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: yüzeysel,

Absorbe sözcükler