Absolve Eş anlamlılar


Absolve Eş anlamlılar Fiil formu

  • affet, pardon, aklamak, acquit, havale, tutukluluğu, temizleyin, yayın, muaf, bahane, kurtarmak, akıntı, yağ olsun.
Absolve Veri türünün eşanlamlısı bağlantılar: affet, pardon, aklamak, acquit, havale, temizleyin, yayın, bahane, kurtarmak,

Absolve sözcükler